Pobyt žáků učitelů v Polsku (projekt ERASMUS+CIVEEL)

Ve dnech 31. 3. - 6. 4. 2019 jsme se zúčastnili tzv. blended mobility – smíšené mobility učitelů a žáků v rámci mezinárodního projektu ERASMUS+ CIVEEL konané v Polsku. Stáž probíhala ve dvou polských školách s gastronomickým zaměřením

V průběhu mobility měli žáci, ale i učitelé, kteří žáky doprovázeli, možnost poznávání a srovnávání vzdělávacího systému a metod výuky na partnerských školách v Polsku.

Žáci si měli možnost vyzkoušet připravit typická polská jídla, připravit kávu, vyřezávat ovoce a zeleninu. V rámci odbytu obsluhovali při slavnostním obědě a sami se podíleli na přípravě slavnostního menu.

Po celou dobu byli ve styku s francouzskými a polskými žáky tak si v praxi ověřovali a rozšiřovali své jazykové znalosti.

Součásti týdenní stáže bylo také poznávání regionu Lublinského vojvodství a jeho krás. Navštívili jsme lážeňské městečko Kazimierz Dolný poblíž Lublinu a vyhlášenou židovskou restauraci „Mandragora“. Součástí programu byly také exkurze do tří hotelů a návštěva podniku na výrobu čokoládových výrobků a nápojů (Colian).

Žákyně se pohybovaly po celou dobu v cizím prostředí a byly nuceny komunikovat v cizím jazyce a spolupracovat v týmu. Do nového kolektivu se zapojily velice rychle a po dobu pobytu si vedly velmi dobře. Nové zkušenosti vnímají pozitivně pro svůj další osobní i profesní rozvoj a uplatnění na trhu práce.