Začátek nového školního roku patří tradičně adaptačním kurzům. Pro žáky tříd CR1, H1 a jejich třídní učitele jsme připravili pobytový adaptační kurz ve Valašské Bystřici na chatě Búřov ve dnech 19. – 20. 9. a 22. – 23. 9. 2022.

Náplní adaptačního kurzu byly seznamovací aktivity, pohybové aktivity, aktivity zaměřené na spolupráci a vytváření pozitivních vazeb v třídním kolektivu. Dále aktivity výchovné poradkyně – učební styly, hodnoty, pravidla a řád. Ve spolupráci s třídními učiteli si žáci vytvořili pravidla své třídy a zpravodaj z adapťáku. Ve volném čase byl i prostor pro kamarádské povídání.

Počasí bylo chladné a deštivé, ale mezi účastníky panovala dobrá nálada a pohoda. Spokojenost s kurzem nám dali žáci najevo při závěrečném hodnocení.

Mgr. M. Píchová, školní metodik prevence