Výukový den „Potahování dortů modelovací hmotou“
Poslední květnový týden se žáci prvního ročníku oboru Cukrář zabývali tématem zdobení a potahování dortových korpusů modelovací hmotou. Vzhledem k malému počtu hodin prezenční výuky v odborném výcviku ve školním roce, považovali úkol za nedosažitelný a náročný. Ukázalo se však, že obavy byly zbytečné. Kreativní nápady, na kterých pracovali v distanční výuce, rozpracovali v prezenční výuce na výbornou. Není nutné se obávat o další generaci cukrářů.