Projekt Erasmus+ CIVEEL - stáž 18. – 24. 11. 2018

V rámci projektu Erasmus+ CIVEEL, který je zaměřen na spolupráci v odborném vzdělávání a strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe se uskutečnila v termínu od 18. 11 do 24. 11 2018 druhá výměna (tzv. mobilita) žáků a učitelů škol zapojených do projektu, to znamená Francie, Polska a České republiky. Tentokrát byla hostitelkou Hotelová škola.

Z Polska přijely dvě učitelky se 4 žáky a z Francie dvě učitelky a dvě žákyně. Pro celou skupinu byl připraven bohatý program, který byl zaměřen na rozšíření dovedností a znalostí ve zvoleném oboru. Žáci byli rozděleni do třech skupin a byla jim k dispozici čtyři pracoviště školy. V kavárně, kde pracovali pod vedením Bc. Christodulose, se učili připravovat kávu a pomáhali s obsluhou v době oběda. Dalším pracovištěm byla odborná učebna Gastrocentra, kde pod vedením Mgr. Linartové pronikli do tajů míchaní nápojů a také pomáhali s obsluhou při poledním provozu. Své kuchařské zkušenosti si mohli ověřit a rozšířit ve školní kuchyni, kde pracovali pod dohledem Bc. Uhlářové. Posledním pracovištěm bylo Cukrářské centrum, kde si vyzkoušeli  výrobu koláčků, vánočního cukroví a zdobení perníčků. Všichni účastníci obdivovali a oceňovali moderní zařízení a vybavení nové cukrárny i ostatních pracovišť školy.

Odpolední program byl zaměřen na seznámení se s dalšími smluvními pracovišti školy a na poznávání historie a památek regionu. V rámci odborných exkurzí navštívili novou restauraci Garden ve Frenštátě p. R.,  hotel Bartoš a hotel Troyer v Trojanovicích. S velkým úspěchem se setkala exkurze v Rožnovském pivovaře, ze kterého si vzorky piva odváželi i do svých domovů. Při poznávání okolí Frenštátu navštívili skokanské můstky a Horečky, prošli se po frenštátském náměstí a malebném Štramberku s jeho dominantou Štramberskou Trúbou.

Všichni odjížděli spokojeni, nabiti novými dojmy a poznatky, které budou moci využívat a uplatňovat ve své profesi.

V dubnu v rámci projektu proběhne poslední výměna žáků a učitelů, která se bude konat v partnerských školách v Polsku – v Lublinu a v Janowě Lubelském. Tam se opět setkají žáci a učitelé z partnerských škol z Francie a z Moravskoslezského kraje.

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům naší školy, kteří s organizací této užitečné akce pomáhali.

Koordinátor projektu J. Nagyová