Žáci naší školy si zasadili svůj strom na Velkém Javorníku

Akce „Nasaďte si svůj strom na Velkém Javorníku u Frenštátu pod Radhoštěm“ se konala v pátek 13. 10. 2023 a zúčastnilo se jí 77 žáků naší školy. Žáci obdrželi, rýče, rukavice, 15 stromků do dvojce a s úsměvem se vydali do velkého kopce je zasadit. Sázení probíhalo pod dozorem pracovníků Biskupských lesů, kteří navíc, zúčastněným během přestávek předávali zkušenosti a informace o zvěři našich lesů.

Žáci měli úžasnou příležitost udělat něco pro sebe a budoucí generace. I jeden vysázený stromek nám v budoucnu zajistí výrazné zlepšení životního prostředí, poskytne kvalitní hnojivo, zdravé plody, dřevo a zabrání velkému vymírání hmyzu a ptáků ve světě.

Závěrem, i když se jednalo o pátek třináctého, žáci si sázení bez úhony užili a domů si odnesli dobrý pocit z ochrany přírody, ale i upomínkové předměty.


Ing. Miroslava Mohylová