Dne 22. června 2021 uspořádala Hotelová škola workshop pro ředitele partnerských gastroškol. Účastníci setkání si mohli prohlédnout gastrocentrum a cukrářské centrum Hotelové školy a na pracovním obědě ocenit číšnické, kuchařské a cukrářské dovednosti žáků. Obsahovou náplní workshopu bylo předání zkušeností z aktuální problematiky ve školství a nastínění forem další spolupráce v novém školním roce.