Příležitostí pro pořádání slavnostních obědů nebo oslav se v letošním školním roce moc neobjevilo. A proto jsme využili spolupráce se základní školou Prigo, která působí v budově naší školy a uspořádali za dodržení všech hygienických opatření projektový den, který byl souběžně výukou pro žáky oboru hotelnictví, kuchař – číšník, cukrář i žáky prvních až třetích ročníků základní školy Prigo. Jednalo se o slavnostní oběd s výkladem etikety stolování na téma Den dětí. Na pětichodovém menu pracovali žáci všech oborů včetně slavnostní obsluhy. Výkladu etikety stolování se ujala učitelka praxe.