Úspěšní absolventi v oborech Hotelnictví, Gastronomie a Podnikání obdrželi 23. 6. 2020 ve Školní jídelně Hotelové školy Frenštát p. R. maturitní vysvědčení z rukou ředitele Hotelové školy a třídních učitelů. V letošním roce se z důvodu pandemie Covid-19 musel tento významný den v životě absolventů obejít bez účastí jejich rodičů a přátel.

Dne 26. 6. 2020 převzalo 14 absolventů oboru Cukrář a 31 absolventů oboru Kuchař-číšník výuční listy. V letošním roce se z důvodu pandemie Covid 19 slavnostní předávání konalo ve Školní jídelně Hotelové školy Frenštát p. R., a to pouze za přítomnosti zástupců školy a třídních učitelů.

Blahopřejeme!