Ve dnech 14. a 23. 6. 2021 si úspěšní absolventi  maturitních oborů Hotelnictví, Gastronomie a Podnikání převzali z rukou ředitele školy maturitní vysvědčení. I když velká část výuky probíhala distančně, žáci se na maturitu za pomocí pedagogů řádně připravili a třetina absolventů prospěla s vyznamenáním.

Dne 24. 6. 2021 si 21 absolventů oboru Cukrář a 33 absolventů oboru Kuchař-číšník převzalo výuční listy. Žáci k přípravě na závěrečné zkoušky přistupovali svědomitě a 25 z nich prospělo s vyznamenáním.

Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů proběhlo ve Školní jídelně Hotelové školy Frenštát p. R. za přítomnosti zástupců školy a třídních učitelů.

Všem srdečně gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších studijních a pracovních let.