Po dvouleté přestávce si absolventi Hotelové školy převzali maturitní vysvědčení a výuční listy opět na radnici města Frenštát p. R.

26. a 30. 5. 2022 bylo z rukou starosty města a ředitele Hotelové školy předáno úspěšným absolventům v oborech Hotelnictví, Gastronomie a Podnikání maturitní vysvědčení. Kulturní program zajistil skvělý pěvecký sbor studentů místního gymnázia Garendo.

Dne 27. 6. 2022 místostarosta města a ředitel školy předali výuční listy 15 absolventům oboru Cukrář a 34 úspěšným absolventům oboru Kuchař-číšník.

Slavnostnímu předávání výučních listů byli přítomní rodiče a přátelé absolventů a také zástupci školy. Absolventi, kteří prospěli s vyznamenáním, byli oceněni Sdružením přátel školy.

Blahopřejeme!