Soutěž samostatných odbrných prací

V červnu letošního roku zaslala Hotelová škola 4 samostatné odborné práce do soutěže vyhlášené Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s Cermatem. Hodnotící komise v  CZVV-CERMAT zasedla ve čtvrtek 7. 10. 2021 a hodnotila 30 prací z celé ČR. Žáci HŠ se úmístili:
1. místo Lukáš Mička - obor Kuchař - číšník, profilace kuchař pod vedením UOV Mgr. Eliášová, název práce: Stříbrná svatba rodičů
2. místo Klára Sochová - obor Cukrář pod vedením UOV S. Zalotěnková, název práce: Narozeniny

Blahopřejeme