Školní kolo soutěže Mladý cestovatel v oblasti cestovního ruchu se letošní školní rok uskutečnilo dne
16. 1. 2024.  Opět odhalilo nové talenty na poli cestovního ruchu.  Žáci připravili podnětné trasy
zájezdů na téma „Bedřich Smetana 200“.  Všichni účastníci soutěže se poprali s přípravou zodpovědně
a díky svým znalostem z předmětů zeměpis,  dějepis, cestovní ruch,  anglický a německý jazyk
představili nápady hodné budoucích pracovníků v cestovním ruchu.  Zajímavé a nevšední prezentace
hodnotila tříčlenná porota.
Výsledky soutěže:

1.  místo – Markéta Slováková, Andrea Godulová,  třída CR4
2.  místo – Marika Šmelková, Nicol Válková,  třída CR3
3.  místo – Barbora Lapčáková,  Jolana Gajdošová,  třída H1