Výzva „Spolu po COVIDu“

Ve školním roce 2021/2022 se škola zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Spolu po COVIDu“.

Cílem výzvy je rozvoj kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život žáků středních odborných škol a odborná podpora pedagogických pracovníků v souladu se Strategií 2030+ a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019- 2023.

V rámci výzvy škola bude realizovat dva třídenní pobytové kurzy pro žáky prvních ročníků tříletých oborů. Doprava, ubytování, stravování i celý program je žákům hrazen z finanční podpory poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Program bude zaměřen na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví žáků a na globální rozvojové vzdělávání žáků. Celého programu se zúčastní 50 žáků a 4 pedagogové školy. Do realizace Programu pro žáky budou aktivně zapojeni také pedagogičtí pracovníci, kteří sloučí témata teoretické výuky s praktickými aktivitami, které mohou položit základ nových dovedností a návyků žáků jak z oblasti primární prevence, tak z okruhů globálního vzdělávání.

Vzdělávací program bude zajišťovat agentura „OUKYDOUKY“, která má s realizací vzdělávacích a poznávacích programů již dlouhodobé zkušenosti.

Realizace pobytových kurzů proběhne ve dnech  6. - 8. 10. 2021 a 20. - 22. 10. 2021. Místem konání bude Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace.

(Č. j.: MSMT-13998/2021-5)