Výzva “ Spolu po COVIDu“ úspěšně za námi

V průběhu měsíce října realizovala škola v rámci Výzvy Spolu po COVIDu pro první ročníky učebních oborů třídenní pobytové akce. Tyto se uskutečnily v malebném prostředí obce Bílá. Padesát žáků, spolu s třídními učiteli a kompletním školním poradenským týmem, absolvovalo časově náročný zážitkový program, který byl zaměřen na aktivity primární prevence a globálního rozvojového vzdělávání. Program realizovala agentura OUKYDOUKY a PPPP Ostrava, ve spolupráci se školním poradenským týmem. Pokud počasí dovolilo, zážitkové aktivity probíhaly ve volné přírodě a dále pak v zázemí VSC Bílá. Věříme, že tyto tři intenzivní dny pomohly k prohloubení adaptačních procesů, dobrých vztahů, vzájemné spolupráci, prevenci sociálně patologických jevů a v budoucnosti k radostně stráveným dnům v pohodovém školním prostředí.