Exkurze ve výrobním závodu firmy Marlenka
V letošním školním roce navštívili žáci Hotelové školy v doprovodu třídních učitelů a učitelů odborných předmětů výrobní závod firmy Marlenka. Exkurze byla přínosem pro první a třetí ročník oboru Cukrář.

Marlenka Cup
Dne 2. 11. 2021 se ve Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opavě konala cukrářská soutěž Marlenka cup 2021 s garancí firmy Marlenka international, s. r. o. Tématem byl talířový dezert s využitím medu, jádrovin a sezónního ovoce. Z celkového počtu 13 soutěžících se žákyně třídy C2 Barbora Zemanová umístila na 7. místě.

Účelová finanční podpora firmy Marlenka
Finanční podpora byla využita na 2 účely. Pro nákup vybavení cukrářských dílen novými učebními pomůckami vycházející z nových trendů v oblasti cukrářské výroby v hodnotě 10 000,- a na ocenění nejúspěšnějších žáků oboru Cukrář. Finančně byly dne 27. června 2022 oceněny žákyně Barbora Zemanová C2 a Tereza Bartoňová C3. Obě žákyně se připravovaly na cukrářské soutěže, jsou vzorem vstřícnosti a ochoty pro své spolužáky ve skupině na pracovišti odborného výcviku i ve třídě v hodinách teoretického vyučování. Patří mezi žákyně s nejlepším prospěchem ve třídě.