Třída C2 absolvovala sportovně - turistický kurz pod vedením Ing. M. Rešlové, Mgr. R.Tomečkové a Mgr. B.Závodné. Naše trasa vedla po Štramberku, spojená s exkurzí ve výrobně Štramberských uší "U Hezounů". Ze Štramberka jsme pěšky přešli do Kopřivnice. V Kopřivnici jsme navštívili cukrárnu "U Babi", kde se žáci mohli seznámit s výrobou tradičních zákusků a dortů. Navštívili jsme také kavárnu "U Machů", kde vyrábí různé druhy moderních dortíků a dezertů. Následně jsme v rámci kurzu zamířili k Horečkám. Prošli jsme přírodou a také nechyběly poučné a zábavné hry.