Žáci Hotelové školy se zapojili vyrobenými exponáty do výstavy Vánoční variace 2020 v DK Frenštát p. R.  Výstava se koná ve dnech 10. – 22. 12. 2020 a 4. – 29. 1. 2021.