Vodácký kurz

V pondělí 29. 5. 2017 jsme místo do lavic usedli na kola a započal náš týdenní „vodák“. Společně jsme jeli na kolech do Hustopečí nad Bečvou. Cesta byla pro mnohé z nás fyzicky náročná, ale za společné kamarádské podpory jsme to zvládli.

Počasí nám přálo, a tak jsme mohli každý den trávit na vodě. Pro některé to byla úplně první zkušenost s vodáctvím. Zbytek dne jsme hráli volejbal, jezdili na kolech, hráli společenské hry a také jsme si společně hodně povídali a probírali svá „trápení“. Vzniklo mezi námi silné pouto kolektivu, vzájemného pochopení a přátelství. Hodně jsme se sblížili a poznali se v jiných situacích než ve škole. Jeden večer po dlouhé túře na kolech, když jsme se posadili ke stolům, kde jsme se každý večer scházeli, zazněla věta: „Jsme jako rodina.“ Tato slova mi utkvěla v paměti a sama za sebe mohu říci, že jsem moc šťastná, že jsem měla možnost poznat své spolužáky i mimo školu a také za to, že jsme díky tomu tak skvělý kolektiv. Poděkování patří i učitelům, kteří nám vždy vymysleli program a dokázali nás do něj vtáhnout. Velké díky!!! Těšíme se na další společný výlet!

Adéla Paprskářová H2