V úterý 30. května navštívili žáci tříd CR1 a H1 Geologický pavilon prof. Pošepného Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Tato odborná exkurze se konala v souvislosti s plněním závazků, které vyplývají z Rámcové smlouvy o spolupráci „Fakultní střední škola“. Součástí našeho programu byly popularizační aktivity v rámci propagace studijního programu Geovědní a montánní turismus. Po celou dobu exkurze se nám věnoval prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.

Žáci se tak mohli nejen podívat na vědecká pracoviště na špičkové úrovni, ale také dostali vyčerpávající informace k navazujícímu bakalářskému studiu, ve kterém mohou pokračovat po úspěšném složení maturitní zkoušky na naší škole.