Výstava ke 100. výročí vzniku republiky a ukončení první světové války

Dne 16. 11. 2018 měli žáci a pracovníci školy možnost zhlédnout výstavu reprodukovaných pohlednic z období 1. světové války a z období vzniku Československé republiky, které byly uspořádány do jednotlivých bloků. Výstava zachycovala období od roku 1918 až do poloviny roku 1920 a události s tímto časem spojené. Každý tematický blok byl doplněn textem, který blíže popisoval dění na vystavovaných obrázcích. Součásti výstavy byly i noviny a časopisy z období 1. republiky a krátký video film zachycující místa, kde se narodil nebo pobýval první československý prezident T. G. Masaryk.

Jednalo se o pohlednice německé, rakousko-uherské a švýcarské, které byly označeny nakladatelstvím nebo tiskárnou z dané doby.

Pohlednice z 1. světové války na počátku propagovaly nadšení a sílu německé a rakouské armády a vyjadřují optimismus a víru v brzké vítězství. Na konci války jsou na pohlednicích zachycená rozbořená města, utrpení lidí, hřbitovy a pomníky padlých vojáků – tedy nic z toho co bylo na počátku.

Události vzniku Československé republiky začínají náborovými pohlednicemi legií od Vojtěcha Preissiga a událostmi 28. října 1918 v Praze. Pokračují příjezdem francouzských legií a návratem prezidenta T. G. Masaryka do vlasti.

Celou výstavu zrealizoval ing. Jaromír Eliáš, který použil materiály ze sbírky svého dědečka pana Františka Eliáše z Orlové.