Ve dnech 30.5.-2.6.2023 se žáci třídy CR3 zúčastnili odborné poznávací exkurze, která cílila především na cestování, kulturu, historii a služby v oblastech cestovního ruchu. Cílem bylo především poznat, jak funguje naprosto odlišný region než je ten náš z hlediska cestovního ruchu a úrovně poskytovaných služeb. Pedagogický doprovod tvořila zkušená dvojice třídní učitel Bc. Ivan Bělunek a učitelka Dějin kultury Mgr. Simona Káňová.

První den žáci absolvovali prohlídku historické části města Mikulov, prošli křížovou cestu i židovskou čtvrť a večer je čekala připravená řízená degustace ve vinném sklípku v obci Bavory. Druhý den byl podstatně náročnější, byl vyplněn turistikou přes vrcholy Pálavy, zastávka byla v Klentnici, kde žáky nadchlo Muzeum kávy a relaxační stylové gastrozařízení s ubytováním Café Fara. Večer proběhl animační program, který připravili žáci. Třetí den jsme společně navštívili Valtice, nečekaně jsme se dostali na prohlídku Valtického Podzemí a celého labyrintu sklepních chodeb, odpolední výšlap na Reistnu  nám poskytl krásný výhled na Valtice. Závěrečný den naší cestovatelské exkurze vyplnila prohlídka zámku Lednice a okolního unikátního parku. A pak už jen zasloužený návrat domů.

Žáci byli v průběhu exkurze sami aktivní, na jednotlivá místa exkurze si připravili komentované vstupy, kterými oživili výklad pedagogického doprovodu nebo spíše mnohdy výklad pedagogického doprovodu zcela převzali.

V průběhu exkurze byly využívány různé prostředky hromadné dopravy v návaznosti na dostupnost jednotlivých lokalit. Žáci aktivně hledali spoje v jízdních řádech jak tištěných, tak elektronických. Exkurze prověřila i orientaci v terénu a fyzickou zdatnost.

Nejlepší forma výuky je prostě terén!