Žáci školy pomáhají


V rámci školy žákovská samospráva uskutečnila Veřejnou sbírku Fondu Sidus, jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení. Žákyně Tereza Benešová (KČ3A) a Lucie Kvitová (KČ3B) prodejem náramků tohoto fondu vybraly mezi žáky a zaměstnanci školy částku 1 020,- Kč.

Děkujeme žákyním, které sbírku realizovaly i všem, kteří do sbírky přispěli.

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce
S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF
v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01 

vydaný dne 16.11.2016