Výukový den „Zdobení perníčků“ je většinou spojen některým ze svátků v roce jako například Vánoce nebo Velikonoce. V letošním školním roce se téma posunulo až na jarní období. Žáci druhých a třetích ročníků oboru cukrář se učili péct a zdobit medové perníčky v průběhu měsíce května, kdy byla povolena prezenční výuka odborného výcviku ve školách. Potvrdilo se, že žáci jsou kreativní, zruční a zvládli nacvičit techniku zdobení perníčků bez problému. Není nutné se obávat o jejich profesionalitu a vstup na trh práce.