Dne 11. 4. 2022 se konal projektový den „Zdobení velikonočních perníčků“ pro žáky ZŠ PRIGO. Tohoto projektového dne se zúčastnila i třída cukrářů druhého ročníku pod vedením Mgr.Renáty Tomečkové.

Perníčky jsme zdobili cukrovou glazurou různých barev, ale aby byl pro žáky školy Prigo den pestřejší, tak jsme využili i barevnou mléčnou modelovací hmotu. Z této hmoty žáci vypichovali různé motivy na zadané téma a dozbodovali perníčky různých tvarů. Projektový den byl úspěšný a žáci školy Prigo si odnesli krásně zdobené perníčky domů.