Výzva k podání cenové nabídky

na Malířské a drobné stavební práce dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy do 9. 5. 2022 14:00 hod.

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz