Společné informace k maturitní zkoušce


Více informací o společné části maturitní zkoušky naleznete na stránkách CERMATU

Informace k maturitní zkoušce pro jednotlivé obory

Hotelnictví

Gastronomie

Podnikání (nástavbové studium)