Společné informace k maturitní zkoušce

Více informací o společné části maturitní zkoušky naleznete na stránkách CERMATU


Informace k maturitní zkoušce pro jednotlivé obory

Hotelnictví

Cestovní ruch

Podnikání (nástavbové studium)