Devadesát dnů v německé městečku HOHENSCHWANGAU

13. června se mi otevřel svět. Vydala jsem se vstříc poznání. Kilometr za kilometrem ubíhal rychlostí šneka…. Po 14 hodinách cesty jsem dorazila do malebného městečka Hohenschwangau. Všude kolem se tyčily majestátné vrcholy Alp. Už při příjezdu a pohledu na překrásné zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau mi bylo jasné, že o turisty zde nebude nouze….. Z hory Tagelberg (1881 m) jsem viděla skoro celé Bavorsko jako na dlani. 15. 6. jsem začala pracovat v kuchyni u myčky, poté ve Standu, kde jsem podávala zmrzlinu, kávu, také jsem pracovala jako pokojská. Časem jsem se dostala do servisu. Musela jsem se nauči , jaké sklo patří k pivu, jaké k limu…. Mezi pracovními dny jsem měla i dny volné. Využívala jsem je k odpočinku, nákupům, ale i k výletům na zámky. Většinou mě doprovázelo staré zrzavé kolo, kterému jsem vděčna za kilometry, které jsme spolu zvládli.

Tahle stáž mi hodně dala: zkušenosti, poznání cizí kultury a jazyka, nové kamarády. Jsem za tuto zkušenost ráda.

Lucie

A jsme u konce. Prožily jsme tři krásné měsíce. Budeme na tuto stáž vždycky rády vzpomínat.

Anička a Adéla (H3B)

Výměnný pobyt žáků v Maďarsku

V maďarském Egeru proběhla v době od 16. do 27. května 2012 další výměnná stáž. K našim jižním sousedům tentokráte zavítali 4 žáci s pedagogickým doprovodem, který tvořil pan učitel M. Nagy a učitel odborného výcviku M. Majer. Ve dnech 18. - 20. května se konala gastronomická soutěž, které se účastnili všichni naši praktikanti. Po víkendu následovala vlastní praxe ve smluvních zařízeních hotelové školy. Kromě praxe (probíhala převážně v kuchyni) měli praktikanti možnost navštívit Eger a prohlédnout si jeho pamětihodnosti.

Leonardo - Lotyšsko

Náš projekt mobility s názvem "Letem světem s vařečkou a šejkrem", který byl zařazen mezi náhradní projekty, byl v březnu 2012 dodatečně schválen, a tak jsme mohli na začátku června vyjet i do pobaltské země - Lotyšska. Původní počet 6 praktikantů byl z důvodu krácení finančních prostředků snížen na 4 účastníky. Sbírat gastronomické, jazykové a další zkušenosti odjeli 1. června žáci ze 3. ročníku oboru hotelnictví - 2 dívky, 2 hoši a 1. týden byla přítomna i doprovodná osoba. Vlastní praxe proběhla v městečku Malpils, vzdáleném asi 60 km od hlavního města Rigy. Žáci pracovali ve cvičné kuchyni, školní jídelně a také v zámeckém hotelu, kde byli ubytováni. Všude se setkávali se vstřícností a ochotou svých hostitelů a hodnotili tuto stáž velmi pozitivně. K nezapomenutelným zážitkům patřila návštěva Rigy nebo přímořské Jurmaly na břehu Baltského moře.

Další mobilita tohoto projektu se uskuteční od 20. září do 10. října. Šestice žákyň ze 4. ročníku oboru Hotelnictví bude poznávat Španělsko.

TANDEM - Německo (6. 3. - 26. 3. 2012)

Třítýdenní odborná praxe šestice našich žáků úspěšně proběhla tentokrát pod záštitou jak TANDEMU, tak i Česko-německého fondu budoucnosti. Do našeho družebního zařízení v Chemnitz odjeli sbírat jazykové a odborné naši žáci. Již před samotnou praxí byli žáci rozděleni na pracoviště: ve stylové restauraci na náměstí v Chemnitz pracovali Johana s Michalem jako číšníci a Monika se Zdeňkem byli zařazeni do kuchyně. Rovněž na pozicích kuchaře byly zařazeny Nikol s Markétou, jejich pracovištěm byla menza HWK. Zajímavý animační program, který se zpravidla uskutečňuje ve vysílající organizaci, proběhl tentokrát v Chemnitz pod vedením lektorky z Tandemu Regensburg Milady. Přijímací organizace připravila pro stážisty každý týden výlet do okolí nebo odbornou exkurzi; nevšední zážitek si odnesli hlavně z návštěvy Drážďan, kterým se právem přezdívá Florencie na Labi. K nezapomenutelným zážitkům patřila i návštěva zasedání saského parlamentu.

Vedoucí jednotlivých pracovišť a vedoucí celého projektu pan Stephan z F+U Chemnitz nešetřili slovy uznání a pochval na naše žáky a hodnotili tuto skupinu jako jednu z nejlepších.

A jak hodnotí celou stáž praktikanti samotní? Rozzářené obličeje, spokojenost po všech stránkách a velká slova uznání svým zaměstnavatelům. "Zlepšili jsme si své jazykové znalosti, poznali nové přátele, novou zemi a jejich kulturu", zaznívalo téměř jednohlasně od všech stážistů.

Na podzim se chystá do Chemnitz další skupina našich žáků, doufáme, že bude opět tak úspěšná.

Výměnný pobyt - Francie (27. 2. - 18. 3. 2012)

I v tomto školním roce pokračujeme v programu výměnných pobytů naší školy a francouzského zařízení v Saint Michel Mont Mercure. Od roku 2007 absolvovalo stáž v naší škole celkem 14 francouzských studentů oborů kuchař, číšník a cukrář. Letošní praktikanti, kteří přijeli na konci února, vykonávali praxi částečně ve školní jídelně a 2 týdny na hotelu Troyer v Trojanovicích , a to v pozici kuchaře a číšníka. Ubytováni byli v rodinách našich žáků. Odborná část stáže byla obohacena nejen o hospitace v hodinách angličtiny a odborných gastronomických předmětů, ale francouzští žáci navštívili také školní hotel Praha, kde 2. března probíhala juniorská barmanská soutěž "O pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje." Náplní stáží je nejen samotná praxe, ale také poznání daného regionu, jeho odlišností a kulturně-historických pamětihodností. Postupně navštívili naši hosté Štramberk, automobilové muzeum v Kopřivnici, Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny, ale také Ostravu, ze které pak 18. března odjeli do Prahy a následně odletěli zpět do své vlasti obohaceni o nezapomenutelné zážitky.

Leonardo - Německo (22. 11. - 12. 12. 2011)

V rámci programu Leonardo da Vinci a ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM se uskutečnila třítýdenní stáž 6 žáků v zařízení F+U Chemnitz-Einsiedel, se kterým spolupracujeme již 11 let. Praxe se zúčastnily žákyně 3. ročníku oboru Hotelnictví, které pracovaly v obsluze stylové restaurace Ratskeller a 4 žáci a žákyně studijního oboru Gastronomie, kteří všichni pracovali v pozici kuchařů.

Před samotným výjezdem proběhla jazyková animace, na které žáci zábavnou formou procvičovali slovní zásobu z oboru gastronomie a trénovali rozhovory a nenadálé situace, které se mohou během praxe vyskytnout. K samotné praxi patří i kulturní program. Naši praktikanti navštívili Drážďany, poznali památky saského regionu a zakusili jedinečnou atmosféru země našich sousedů před Vánocemi.

Výměnný pobyt - Maďarsko (22. 11. - 3. 12. 2011)

V minulém školním roce jsme navázali kontakty s hotelovou školu v maďarském Egeru. První stáž našich žákyň se uskutečnila v květnu 2011 a bylo rozhodnuto, že na podzim navštíví maďarští studenti naši školu. Tři žáci - všichni kuchaři - absolvovali výměnný 11 denní pobyt v naší škole od 22. listopadu do 3. prosince. A byla to stáž velmi intenzivní. Během pobytu navštívili Brno, kde si prohlédli jeho pamětihodnosti a poznali také část valašského regionu - Pustevny a Rožnov pod Radhoštěm. Hlavní náplní pobytu pak byla praxe ve školní jídelně; zde se maďarští praktikanti projevili nejen jako zdatní pomocníci, kteří se velmi rychle zorientovali v naší kuchyni, ale připravili nám na závěr pobytu i ukázky pravé maďarské kuchyně, a to nejen slané, ale i sladké. Žáci z Egeru byli ubytováni na domově mládeže a o víkendech v hostitelských rodinách našich žáků. Dorozumívacím jazykem byla angličtina, ale díky tlumočníkům jsme mohli naslouchat i mateřskému jazyku našich maďarských hostů

.

Leonardo - Německo (21. 11. - 13. 12. 2011)

Třítýdenní stáž čtyř německých studentů z Chemnitz začala 21. listopadu příjezdem a slavnostní večeří. Německou skupinu doprovázel pan Stephan, výchovný pracovník F+U Chemnitz, který má na starosti zahraniční stáže. I tato skupina prošla podobně jako česká třídenním animačním seminářem, na kterém se němečtí praktikanti učili některé české výrazy z oblati gastronomie a základní obraty a učili se orientaci ve škole a také ve městě. První den byl seminář společný i pro českou skupinu, která pak odjela s vedoucím německé skupiny do Chemnitz.

4 němečtí žáci - všichni kuchaři poznali kromě vlastní praxe, která proběhla v naší škole a v hotelu Troyer v Trojanovicích také část našeho regionu při víkendových výletech. Navštívili Kopřivnici, Štramberk, Rožnov pod Radoštěm a také valašský jarmark ve Valašských Kloboukách. Zúčastnili se é zájezdu na Gastrofestival Ostrava, prohlédli si město a mohli povzbudit naše soutěžící na Černé louce.

Věříme, že se všem u nás líbilo a na Českou republiku, náš region a naši školu si odvezou jen ty nejhezčí vzpomínky.