Francie

Ve dnech 18. 3. - 9. 4. se uskutečnila plánovaná stáž dvou praktikantů: Sabina a David. Tito dva žáci se starali o naše francouzské hosty v době jejich únorové stáže o víkendech, takže čekali, jak jim jejich pohostinnost "oplatí francouzští hostitelé.

Třítýdenní stáž splnila jejich očekávání a z Francie přijeli obohaceni o spoustu nových zážitků. Sabina pracovala v… a David …. Na začátku pobytu absolvovali návštěvu družební školy v Saint Michel Mont Merkure a mohli srovnat výuku v tamní a naší škole. Ve volném čase poznávali krásy oblasti Vendée a zážitkem byla i cesta k moři. Pobřeží Atlantiku je vzdáleno od Saint Michel jen pár kilometrů. Po návratu obdrželi oba praktikanti Europassy v českém a anglickém jazyce, které jistě uplatní ve své další profesní kariéře.


V rámci Dohody o spolupráci mezi naší Hotelovou školou a zařízením CFA v Saint Michel Mont Mercure ve Francii proběhla v době od 2. do 22. února stáž dvou žáků této školy: Axelle Guillot, (kuchařka) a Funny Echardour, vyučený kuchař, který pokračuje ve specializaci barman. Naše škola, jakožto přijímací organizace, připravila pro oba stážisty pracovní program, ale také se postarala o jejich volnočasové aktivity. 1. den pobytu strávili oba ve škole a navštívili hodiny anglického jazyka a také techniky obsluhy a služeb, kde poznali základy flambování, jak se je učí naši žáci. Prohlédli si celou školu a odpoledne také město, kudy je provedli žáci třídy H3. Pracovní program zahrnoval praxi v Gastrocentru hotelové školy v kuchyni a obsluze (podle zaměření praktikantů), ale mohli se seznámit i s pracovištěm cukrářů, ve kterém strávili 2 pracovní dny. Poslední týden probíhala praxe Francouzů na našem smluvním pracovišti hotelu Troyer v Trojanovicích; zde uvařili pro zaměstnance typické francouzské menu. Zajímavým zpestřením pobytu bylo určitě i konverzační odpoledne, které proběhlo v 1. týdnu pod vedením Mgr. Jany Babincové a za účasti francouzských praktikantů, žáků naší školy, kteří mají zájem o stáž ve Francii a také 2 žáků, kteří odcestují 19. 3. do Francie na třítýdenní praxi. Ve 2. týdnu pobytu se oba Francouzi společně s účastníky stáží mohli podělit o své zkušenosti a zprostředkovat návštěvníkům Dne otevřených dveří kousek Francie - oblast Vendée, odkud pochází naše družební škola. Komunikace s praktikanty probíhala v angličtině, protože francouzština se v současné době v naší škole nevyučuje, ale často musela pomoci i "řeč těla".

O víkendech se o praktikanty a jejich doprovodný program postaraly rodiny našich žáků, kteří Francii navštíví v březnu: Sabina a David. Hosté zavítali do Štramberka, Kopřivnice, navštívili Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a další památná a zajímavá místa našeho regionu.

Rozloučení s našimi dvěma stážisty proběhlo za účasti ředitele školy v pátek 20. února. Praktikanti vyjádřili svoji spokojenost s celým průběhem stáže, se vstřícností a ochotou učitelů odborného výcviku, žáků, kteří se jim věnovali a v neposlední řadě hostitelských rodin. V neděli 22. 2. ráno odjeli do Prahy a odtud letadlem zpět do vlasti.

Slovensko

Ze slovenské Hotelové akademie v Košicích k nám zavítali na krátkodobou stáž dva žáci 3. ročníku Dávid a Branislav. Jejich praxe proběhla ve dnech 22. března - 1. dubna a její náplní byla i účast na barmanské soutěži "O pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje" dne 31. 3. 2015. Praxe stážistů probíhala v Gastrocentru naší školy v kuchyni a obsluze. První den pobytu strávili v hodinách teoretického vyučování, prohlédli si školu a pracoviště odborného výcviku všech oborů. V pátek 27. března absolvovali exkurzi a zároveň odbornou praxi na smluvním pracovišti hotelu Troyer v Trojanovicích. O víkendový program se postarali žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví. Naši hosté zavítali do Štramberku, Kopřivnice a také do Ostravy na Velikonoční výstavu na Slezsko-ostravském hradě.


Ve dnech 4. - 15. listopadu se uskutečnila stáž pro 4 žáky naší školy v Hotelové akadémii Košice. Tato krátkodobá stáž u našich východních sousedů se konala na základě obnovené smlouvy mezi partnerskými školami, která byla podepsána na jaře loňského roku. Podle této smlouvy proběhne každý rok výměna menších skupin našich a slovenských žáků v termínech podzim (říjen-listopad) a jaro (březen-duben). Z naší školy se podzimní výměny zúčastnili: Kateřina, Klára a Veronika s Tomášem. Pracovali ve dvou restauracích v centru Košic - K2 a Aupark. Ubytování v hotelu Akadémia smluvně zajišťovala partnerská škola a postarala se rovněž o stravování praktikantů. Ve volném čase poznávali naši žáci krásy východoslovenské metropole včetně návštěvy ZOO.

Žáci přijeli z praxe na Slovensku nadšeni a už se těší, až budou moci oplatit pohostinnost našim přátelům v březnu 2015, kdy se po barmanské soutěži "O pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje" uskuteční plánovaná stáž pro 4 slovenské praktikanty.

Německo

Letošní třítýdenní praxe v Chemnitz pro 4 žáky začala 20. listopadu a trvala do 10. prosince 2014. O tuto odbornou praxi v saském Chemnitz je každoročně velký zájem, a proto jsou na ni žáci vybíráni. Rozhodujícími kritérii je kromě dobré znalosti němčiny také příznivé hodnocení učitelů odborného výcviku (odborné praxe), protože žáci musí odpracovat 15 dnů na smluvních pracovištích. Už několik let jezdíme do dvou pracovišť - menzy HWK a restaurace Ratskeller v centru města. V menze HWK pracovali 2 žáci učebního oboru kuchař - Jan a Tomáš.. V Ratskelleru na pozicích Číšník-servírka obsluhovaly Kateřina s Natálií a v kuchyni absolvovaly praxi Jessica a Erika. Všichni žáci byli velmi dobře hodnoceni ze strany německých zaměstnavatelů a spokojenost byla i na straně našich žáků, kteří v Sasku strávili předvánoční dobu. O víkendech si nenechali ujít adventní trhy v Drážďanech i Chemnitz, navštívili městský Aquapark a podle jejich slov se jim nechtělo z Německa ani odjíždět. Všichni absolventi stáže obdrželi na závěr certifikáty v českém i německém jazyce, které jistě uplatní ve svém dalším profesním růstu.

Maďarsko

Ve stejném období jako stáž slovenských žáků proběhla i praxe maďarských studentů z družební školy v Egeru. 4 praktikanti a 1 praktikantka měli podobný program jako slovenští stážisté. Pracovali střídavě v obsluze a kuchyni Gastrocentra a první den pobytu absolvovali kromě prohlídky školy i hospitaci v hodinách angličtiny a krátký kurz češtiny - základní odborné fráze. V předvečer soutěže je přijeli podpořit i zástupci vedení Hotelové školy z Egeru, pro které jsme připravili samostatný program.

V kategorii Zahraniční účastník pak na barmanské soutěži získali maďarští studenti poháry za 1., 2. i 3. místo. Podobně jako slovenští praktikanti navštívili hotel Troyer v Trojanovicích a víkendový program proběhl společně pro slovenskou i maďarskou skupinu.

Od roku 2011 spolupracuje frenštátská škola s maďarským Egerem. K navázání prvních kontaktů došlo na jaře 2011 po návštěvě pana učitele Miklóse N. v tamní Hotelové škole. Byla sepsána smlouva mezi naší a maďarskou školou o spolupráci a krátkodobých výměnách (10-14 dnů) mezi žáky obou škol. První návštěva našich žáků proběhla již v květnu 2011 a od té doby se pravidelně uskutečňují vzájemné výměny. Součástí stáží bývá i účast na soutěžích, pořádaných oběma školami. U nás je to juniorská barmanská a baristická soutěž a v Egeru gastronomická soutěž, pořádaná každoročně v měsíci říjnu.

Ve dnech 16.-18. října 2014 soutěžila v Egeru pětice žáků třídy H2 a podařilo se jim dosáhnout stříbrného umístění. Soutěžními úkoly byly: prezentace regionu, příprava studené rautové mísy a příprava teplého pokrmu (guláš). V samostatné kategorii příprava dezertu soutěžila Terezie. Její švestkový táč byl vyhodnocen jako nejlepší.

Po skončení soutěže následovala samotná praxe. Žáci pracovali v gastronomických zařízeních hotelové školy a učili se vařit typické maďarské pokrmy. Ve volném čase se seznámili s pamětihodnostmi tohoto krásného lázeňského města. Maďarské studenty u nás přivítáme na konci března 2015.