Lotyšsko

Do této severské země, prostřední ze tří pobaltských republik co do velikosti i počtu obyvatel, se naši žáci podívali už po třetí od roku 2012. Třítýdenní odborná praxe se uskutečnila ve dnech 13. 5. - 2. 6. 2014 a čtveřici praktikantek tvořily žákyně 3. ročníku studijního oboru Gastronomie a žákyně 3. ročníku oboru Hotelnictví. Doprovodnou osobou v prvním týdnu pobytu byla zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování.

Stěžejní náplní stáže byla praxe ve cvičné kuchyni tamní odborné školy v Malpils a v kuchyni domova mládeže. O víkendech čekala na stážisty spousta výletů do okolí - Cesis, Sigulda a samozřejmě nechyběla návštěva rižské metropole - Rigy.

Turecko

V rámci schváleného projektu mobility Leonardo da Vinci - Výzvy 2013 zavítala do turecké Antylyie šestice žáků, tentokrát byli všichni ze třídy H3A - studijní obor Hotelnictví se vydali spolu s doprovodnou osobou  na cestu 28. května 2014. Třítýdenní praxe našich žáků proběhla v luxusním pětihvězdičkovém hotelu Meryan na pobřeží Středozemního moře cca 35 km od dalšího tureckého letoviska Alanyie.

Žáci si mohli předem zvolit, zda chtějí pracovat v hotelové kuchyni nebo v obsluze. 5 žáků si vybralo jako své pracoviště obsluhu a 1 žákyně si jako své pracoviště zvolila kuchyni. Na místě se mohli přesvědčit, co vše turecká gastronomie nabízí zahraniční klientele, kterou v tomto hotelu tvořili převážně Němci, ale také Rusové, Poláci a několik českých a slovenských hostů. Dorozumívacím jazykem byla angličtina, ale i němčina. Ve volných dnech, kterými byly neděle, mohli poznat praktikanti krásy středomořského pobřeží; přijímací organizace, střední hotelová škola v Usaku, zastoupená panem Mustafou, připravila bohatý program s výletem na vodopády, do starobylého Side nebo celodenní lodní plavbu.

Švýcarsko

Každým rokem pozorujeme vzrůstající zájem o 4 měsíční studijní stáž ve Švýcarsku. Při únorových ústních a písemných pohovorech se podařilo uspět třem žákům, a tak se 10. června rozjeli do švýcarské hotelové školy v Churu tři žáci 4. ročníku oboru Hotelnictví. Po 14 denním studijním pobytu v hotelové škole byli přiděleni do hotelů a jejich 4 měsíční pobyt bude zakončen na začátku října 2014.

Maďarsko

14 denní stáž v partnerské škole v Egeru proběhla ve dnech 16. - 29. 10. 2013. Tentokrát se do Maďarska vydala čtyřčlenná skupina žáků 3. ročníku oboru Hotelnictví (H3A). Kromě pracovní stáže se naši žáci zúčastnili gastronomické soutěže. Po náročné soutěži, která se skládala ze tří částí, obsadilo naše soutěžní družstvo krásné 3. místo, když zaujali svou prezentací regionu i studenou mísou. K náplni pobytu patřilo samozřejmě i poznávání Egeru a jeho okolí.

Spolupráce s maďarskou hotelovou školou v Egeru pokračovala v březnu 2014 návštěvou 3 žákyň a 1 žáka oboru Kuchař-číšník. Po úspěšném absolvování barmanské a baristické soutěže (12. 3.), kterou naše škola pořádala, pokračoval pobyt maďarských praktikantů v naší hotelové škole. Kromě rozšíření odborných dovedností a srovnávání způsobu obsluhy a technologie přípravy pokrmů v obou zemích, mohli praktikanti poznat i život v našem zařízení, účastnili se hodin anglického jazyka a odborných předmětů.

S krásami Pusteven, Rožnova pod Radhoštěm, Štramberku a dalších malebných míst Beskyd seznámil maďarské hosty pan učitel, který byl průvodcem stážistů o víkendech.

Španělsko - stáže mobility Leonardo da Vinci

V rámci schváleného projektu Výzvy 2013 "Gastronomické putování od severu na jih" se ve dnech 28. 10. - 17. 11. 2013 uskutečnila třítýdenní stáž do španělské Andalusie. Hostitelskou organizací byla opět M.E.P. Europrojects Granada a účastníky, kteří po tři týdny poznávali španělskou gastronomii, byli žáci 4. ročníku oboru Hotelnictví. Praxe probíhala v hotelích Alixares a Corona de Granada a kromě samotné praxe mohli o víkendech praktikanti poznávat krásy této části Španělska. Navštívili tak nejen starobylou Sevillu, ale také přímořskou Malagu a poznávali pamětihodnosti Granady.

Německo - program TANDEM

Ve spolupráci s Koordinačním centrem Česko-německých výměn mládeže a Česko-německého fondu budoucnosti proběhla třítýdenní praxe v F+U Chemnitz, se kterou spolupracujeme od roku 2000. Šestičlenná skupina, která se do Saska vydala, patřila k nejúspěšnějším za poslední léta. Praktikantskými hotely byl opět Ratskeller na chemnitzském náměstí a studentská menza HWK. Skupinu tvořily čtyři žákyně 4. ročníku oboru Hotelnictví ze třídy H4.A a dvě žákyně stejného oboru ze 3. ročníku. K nezapomenutelným zážitkům patřila návštěva Drážďan, odborné exkurze a vlastně celá stáž probíhala v předvánočním období, které má v této části Německa neopakovatelné kouzlo.

Francie

V únoru byla naše škola hostitelskou organizací jednoho francouzského praktikanta z družební školy v Saint Michel Mont Mercure z oblasti Vendée. Jeho praxe v oboru Číšník probíhala částečně ve škole a částečně na hotelu Troyer v Trojanovicích. Víkendy trávil v rodinách žákyň. Obě dívky mohly poznat nejen, jak to chodí na odborných pracovištích oboru Cukrář, ale hostitelské rodiny je seznámily rovněž s kulturními a zeměpisnými zajímavostmi této části Francie - města Nantes a jeho přímořského okolí.

Slovensko, Polsko

Zástupci obou družebních škol - Zespol szkol v Bukownie a Hotelové akademie v Košicích se zúčastnili dne 12. března naší barmanské soutěže v hotelu Ráztoka v Trojanovicích. Reciproční výměny našich a slovenských žáků se uskuteční na podzim 2014 a do polské školy zavítá ještě v letošním školním roce třída H3B s pedagogickým doprovodem ve dnech 4. - 6. června.

Lotyšsko, Turecko - program Leonardo da Vinci

V měsíci květnu proběhne třítýdenní odborná stáž projektu mobility Leonardo da Vinci s názvem Gastronomické putování od severu na jih. V rámci tohoto projektu vycestují do Lotyšska ve dnech 13. 5. - 2. 6. čtyři žáci (3 žáci oboru Gastronomie a 1 žákyně oboru Hotelnictví). Následovat je bude šestice praktikantů - žáků 3. ročníku oboru Hotelnictví, kteří se ve dnech 28. 5. - 17. 6. účastní stáže v Turecku. První týden pobytu bude v každé zemi vždy přítomna doprovodná osoba.

Zahraniční stáže ve školním roce 2012/13

Do Pobaltí za gastronomií

V rámci schváleného projektu "Putování evropskou gastronomií" absolvovala skupina 6 žáků Hotelové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm odbornou stáž v Lotyšsku. Třítýdenní praxe proběhla od 27. května do 16. června v městečku Malpils, vzdáleného cca 60 km od hlavního města Rigy. Přijímací organizací byla tamní odborná škola, která se kromě oborů kuchař a číšník specializuje na výuku profesí truhlář a instalatér.

Do Rigy, největšího města Pobaltí, se praktikanti podívali již první týden v rámci doprovodných akcí a výletů, které pro ně přijímací organizace připravila. Kromě lotyšské metropole navštívili žáci starobylý Cesis, Siguldu a nezapomenutelné zážitky mají i z pobytu v přímořské Jurmale na pobřeží Baltu.

Vlastní praxe probíhala ve cvičné kuchyni odborné školy a částečně v hotelu Muiža Malpils, kde byli stážisté ubytováni. Žáci si pochvalovali hlavně vstřícnost ze strany lotyšských učitelů včetně vedení školy a žáků, kteří je doprovázeli na fakultativních výletech a obdivovali krásnou, mnohdy doslova "panenskou přírodu", kterou tato pobaltská země nabízí.

Doprovodnou osobou byla první týden pobytu Mgr. Libuše Pavlová, učitelka odborného výcviku, pro kterou to byla jistě zajímavá zkušenost nejenom z odborného, ale i jazykového hlediska. Dorozumívacím jazykem byla na prvním místě ruština, ale ke slovu se dostala i angličtina, kterou lotyšští žáci studuji jako první cizí jazyk. Třetí týden pobytu žáků byl doprovodnou osobou ředitel školy, RNDr. Ivo Herman, který zároveň provedl monitorovací návštěvu této destinace a mohl se přesvědčit, jak přijímací organizace plní své povinnosti v rámci Partnerské smlouvy o zajištění kvality stáží, která je uzavírána před výjezdem žáků do zahraničí.

Do Pobaltí se vydají naši žáci i za rok, nový projekt 2013 s názvem "Gastronomická putování od severu na jih" byl schválen a kromě Lotyšska navštíví naši žáci opět Španělsko a nově také Turecko.