Letní zahraniční stáže v německy hovořících zemích

Německo

Žákyně Denisa Trnová (H3) se rozjela koncem května do Bavorského městečka Gunzenhausen, aby tam strávila 3 měsíce jako praktikantka v Hotelu ReiterhofAltmühlsee. Pracovala v krásném prostředí rodinné firmy, která provozovala 27 hotelových pokojů, restauraci a apartmány. V areálu byla hostům k dispozici zážitková agroturistika, rodina provozovala jízdárnu s hodinami jezdectví, a dále byla hostům k dispozici sauna, bazén, grilovací zahrada a dětské koutky.

Denisa, jak je jejím zvykem, pracovala s plným nasazením, a tak si brzy získala přízeň a důvěru majitelů, a ti jí téměř od počátku svěřovali i složitější úkoly. Na starosti měla servis při obědech, večeřích, při oslavách, včetně kasírování. Odměnou jí bylo pěkné zacházení ze strany majitelů, procházky a projížďky po písečné pláži a samozřejmě i mzda za vykonanou práci.  Jak hodnotí pozitiva svého pobytu v Německu? Největší přínos vidí ve zkušenostech, které obohatily její profesní i osobní život, do jejího života přišlo mnoho nových lidí, nahlédla do jiné kultury, osamostatnila se, zdokonalila v jazyce a v neposlední řadě si odvezla řadu kontaktů, které v budoucnu určitě využije. Když se jí zeptáte na zápory, pak odpoví: „ Nesnažila bych se hledat žádný zápor, protože podle mého názoru by každý člověk měl zkusit si jednou vyjít ze svého komfortního života a zkoušet nové věci, které ho mohou někdy posunout mnohem dál než on sám může očekávat.“ – Denisa Trnová

Švýcarsko

Sotva Hanka odmaturovala, začala balit kufr a počátkem června odcestovala do švýcarského Lucernu, kde na Swiss Hospitality Academy absolvovala po dobu 14 dnů vzdělávání, exkurze, závěrečnou zkoušku a poté se již přesunula do kantonu Bern donádherného rodinného hotelu s třicetiletou tradicí, kterému vévodila překrásná, pěstěná zahrada. Hanka pracovala v multikulturním týmu, a tak měla možnost poznávat nejen švýcarskou kulturu, ale i kulturu svých spolupracovníků, kteří byli z různých koutů Evropy. Hlavní náplní její práce byl servis. Jak podotkla, musela se mnoho učit, protože v podniku převažovala složitá obsluha, včetně odborné prezentace vín, takže se přiučila mnoho i z oboru sommeliérství. Jazykové začátky nebyly jednoduché, přestože již měla za sebou zahraniční stáž v Německu, „je to ale vše otázka vůle a odolnosti“, jak říká, „ta zkušenost za to stojí“ říká Hana Chocholatá, absolventka oboru Hotelnictví. Ve volných chvilkách poznávala okolní města a jejich historii. Domů si odvezla kromě drobných suvenýrů zkušenosti, které by jí mohl každý absolvent Hotelové školy Frenštát závidět, příkladné hodnocení zaměstnavatele, certifikát o absolvování stáže, slušné finanční ohodnocení a dokonce i nabídku práce. Aktuálně dá Hanka přednost na nějakou dobu svému vzdělávání, ale již nyní ví, že se do Švýcarska opět vrátí a nevylučuje, že to bude za prací.

Gastrotrip žáků a pedagogů v Jižní  Koreji

V rámci partnerství Moravskoslezského kraje s městem Ulsan v Jižní Koreji se dvě žákyně školy v době od 22. 6 do 3. 7. 2019 staly účastníky deseti členné skupiny žáků kraje, kteří se zúčastnili kurzu vaření korejské kuchyně přímo v Koreji.

Gastrotrip byl zaměřen na zlepšení gastronomických dovedností žáků a učitelů v korejské kuchyni, zlepšení jazykových dovedností žáků a učitelů (kurzy probíhaly v angličtině) a poznání korejské kultury. Celý desetidenní pobyt i s cestou byl plně hrazen Moravskoslezským krajem a korejskou stranou.

Za naši školu byly vybrány dvě žákyně třetího ročníku oboru Hotelnictví. Celou stáž hodnotí následovně.

„Na konci školního roku jsem byla vybrána se svoji spolužačkou na kurz vaření korejské kuchyně přímo v Koreji. Když jsem se dověděla, že pojedu do Koreje, byla jsem trochu vystrašená. Bála jsem se té dálky, ale také nových a neznámých lidí. To všechno ale ze mě spadlo hned, co jsme do Koreje dorazili. Najednou jsem měla neuvěřitelně dobrou náladu, která se mě držela až do posledního dne. Celá naše skupinka byla složena s deseti žáků a dvou pedagogů a brzy se z nás stala dobra parta.

První noc pobytu jsme přespali na hotelu a potom jsme byli po celou dobu ubytovány na kolejích v Ulsan College. Každý den, kromě víkendu, jsme se chodili učit korejskou kuchyni na jejich škole, která se nacházela docela blízko kolejí. Bylo to tam skvělé, protože jsme se s korejskými studenty, kteří nám pomáhali, ihned spřátelili. Byli opravdu velice veselí, milí a ochotní. Každý den jsme se učili přibližně tři jídla. Postupy jídel, které jsme vařili, nám vždy nejdříve předvedla jejich paní mistrová. Nejvíce mi chutnalo asi bulgogi, které jsme vařili hned první den a sladký hotteok z posledního dne.

Po vaření pro nás byl vždy připraven program, na kterém nás doprovázely korejské studentky, které byly také velice milé a přátelské. Nejvíce se mi líbila návštěva Busanu a Gyeongju. Navštívili jsme tam chrámy a byli jsme ve městě, kde byly tradiční korejské trhy, na kterých jsem s kamarády ochutnávala i další korejská jídla, která jsme se na škole neučili. Min Kyoung, se kterou se jednoduše komunikovalo, nám často překládala do angličtiny věci, které nikde neměly překlad a spolu s ostáními studentkami nás ve volném čase učily nějaká korejská slovíčka. Po programu nás vždy vzali na večeři do tamních restaurací. Večer po programech jsme se scházeli a chodili se procházet městem a pláží.

U Korejců se mi velice líbilo, že si velice váží své historie a jsou na ni hrdí. Celý pobyt byla pro mě nezaměnitelná zkušenost. Naučila jsem se spoustu nových věcí, poznala jsem krásná místa a získala mnoho skvělých přátel. Děkuji za tuto příležitost a těším se, že Koreu ještě někdy opět navštívím.“

Natálie Šenková, H3

Stáž praktikantů z Košic

Ve dnech 11. 3. až 14. 4. 2019 v rámci mezinárodního projektu ERASMUS+ škola zajišťovala odbornou praxi šesti žáků z Hotelové akademie z Košic. První týden žáci poznávali chod školy, účastnili se výuky a také Juniorské barmanské soutěže, kde měli možnost povzbuzovat své spolužáky, kteří zde přijeli soutěžit. V odpoledních hodinách poznávali město a jeho okolí. V dalších čtyřech týdnech tři z nich pracovali na smluvním pracovišti Augustiánský dům v Luhačovicích, dva pracovali v hotelu Bartoš ve Frenštátě p. R a jeden žák byl zařazen na smluvní pracoviště v hotelu Troyer v Trojanovicích.

Součástí projektu je také stáž pedagogů a tak na poslední týden přijeli také tři zástupci Hotelové akademie.

Při závěrečném hodnocení všichni stáž hodnotili velice kladně a odváželi si mnoho nových zkušeností nejen ze svého oboru, ale také zkušenost naučit se pracovat v novém kolektivu a cizím prostředí.

Pobyt žáků učitelů v Polsku (projekt ERASMUS+CIVEEL)

Ve dnech 31. 3. - 6. 4. 2019 jsme se zúčastnili tzv. blended mobility – smíšené mobility učitelů a žáků v rámci mezinárodního projektu ERASMUS+ CIVEEL konané v Polsku. Stáž probíhala ve dvou polských školách s gastronomickým zaměřením

V průběhu mobility měli žáci, ale i učitelé, kteří žáky doprovázeli, možnost poznávání a srovnávání vzdělávacího systému a metod výuky na partnerských školách v Polsku.

Žáci si měli možnost vyzkoušet připravit typická polská jídla, připravit kávu, vyřezávat ovoce a zeleninu. V rámci odbytu obsluhovali při slavnostním obědě a sami se podíleli na přípravě slavnostního menu.

Po celou dobu byli ve styku s francouzskými a polskými žáky tak si v praxi ověřovali a rozšiřovali své jazykové znalosti.

Součásti týdenní stáže bylo také poznávání regionu Lublinského vojvodství a jeho krás. Navštívili jsme lážeňské městečko Kazimierz Dolný poblíž Lublinu a vyhlášenou židovskou restauraci „Mandragora“. Součástí programu byly také exkurze do tří hotelů a návštěva podniku na výrobu čokoládových výrobků a nápojů (Colian).

Žákyně se pohybovaly po celou dobu v cizím prostředí a byly nuceny komunikovat v cizím jazyce a spolupracovat v týmu. Do nového kolektivu se zapojily velice rychle a po dobu pobytu si vedly velmi dobře. Nové zkušenosti vnímají pozitivně pro svůj další osobní i profesní rozvoj a uplatnění na trhu práce.

Stáž francouzského praktikanta
ve dnech 4. – 24. 3. 2019

Upéct zákusek z receptur francouzské kuchyně se měli možnost naučit žáci 2. ročníku oboru Cukrář. Francouzský praktikant, který je ve škole na odborné stáži,připravil podle svého receptu moučník s názvem Crémeux aux framboises (Smetanové želé s malinami). I když vyrobený moučník nebyl podle Thomasových představ, všem moc chutnal.

Thomas studuje obor Cukrář a v rámci výměnných stáží žáků se zařízením CFA v Saint-Michel-Mont-Mercure ve Francii přijel dne 4. 3. 2019 do školy na třítýdenní stáž. Součástí jeho stáže je nejen naučit se něco nového z naší české cukrařiny, ale také předat našim žákům povědomí o francouzské gastronomii.

Součástí pracovního programu byla návštěva hodin anglického jazyka, kde žákům v připravené prezentaci představil svoji školu ve Francii a oblast Vendée, v níž se škola nachází. Dorozumívacím jazykem je angličtina, a tak i čeští žáci měli možnost ověřit si své znalosti angličtiny.

O víkendech bude Thomas společně s žáky školy poznávat náš region, jeho památky a další zajímavostí.

Stáž ve Francii

(20. 1. - 10. 2. 2019)

Žáci třetího ročníku oboru Gastronomie se v rámci Smlouvy o reciproční výměně žáků mezi Hotelovou školou a Centrem učňovského vzdělávání CFA v Saint-Michel-Mont-Mercure ve Francii zúčastnili v období od 20. 1. do 10. 2. 2019 třítýdenní stáže ve Francii.

Do Francie se vydali letecky přímo do města Nantes. Jejich dorozumívacím jazykem byla angličtina. Každý z nich praxi absolvoval v jiném městě na smluvním pracovišti školy.

Stáž francouzského praktikanta
ve dnech 5. – 24. 11. 2018

Hotelová škola již několik let spolupracuje v rámci výměnných stáží žáků se zařízením CFA v Saint Michel Mont Mercure ve Francii. V letošním školním roce se stáže zúčastnil Cyril, který studuje obor Cukrář – pekař. Třítýdenní výměnná stáž probíhala ve dnech 5. – 24. 11. 2018.  Součástí pracovního programu byla návštěva hodin anglického jazyka, kde žákům v připravené prezentaci představil svoji školu ve Francii a oblast Francie, kde se škola nachází. Dorozumívacím jazykem je angličtina, a tak žáci měli možnost ověřit si své znalosti angličtiny.

V prvním týdnu Cyril pracoval společně s žáky školy v Cukrářském centru školy, kde poznal a sám si vyzkoušel výrobu českých zákusků a zdobení perníčků. Cyril potom také připravil francouzské cukrářské výrobky a upekl věnečky z odpalovaného těsta plněné griliášovým krémem „Paris brest“ a klasické francouzské croissanty z francouzského listového těsta. Oba výrobky všem moc chutnaly.

Další dva týdny pracoval v Turkově pekárně v Tiché, kde měl možnost poznat výrobu českého chleba a mnoho dalších pekařských a cukrářských výrobků ze sortimentu pekárny.

Třetí týden pobytu se účastnil odpoledního programu společně se skupinou stážistů z Polska a Francie, kteří navštívili školu v rámci projektu Erasmus+ CIVEEL. Společně s deseti dalšími stážisty navštívil hotel Troyer a Bartoš, seznámil se s výrobou piva v Rožnovském pivovaru a prošel se malebným štramberským náměstím až k Štramberské trúbě.

Víkendy strávil v hostitelských rodinách žáků školy, kteří se na jaře 2019 zúčastní stáže ve Francii. Ti se také postarali o víkendový program, jehož součástí bylo poznání regionu, jeho památek a zajímavostí.

Projekt CIVEEL – Erasmus

V rámci projektu CIVEEL se uskutečnila mobilita učitelů a žáků ve francouzském Verdunu na škole Lycée Professional Alain- Fournier ve Verdunu.Vše se odvíjelo podle programu, který nám zaslala partnerská škola ve Verdunu. Stáže se zúčastnili dva žáci třetích ročníků učebních oborů.

V dopoledních hodinách žáci pracovali dle rozpisu buď v kuchyni, obsluhovali v restauraci nebo byli zapojeni do hodin v cukrárně a pekárně. Po celou dobu zde pracovali společně s francouzskými a polskými žáky, kteří jsou také zapojeni do projektu. Jejich zapojení do práce v cizím prostředí proběhla přes jazykovou bariéru(většina francouzských žáků nemluví dobře anglicky) bez problémů, naši žáci byli velmi šikovní a přizpůsobiví a s novým prostředím i žáky se velmi brzy sžili a rozuměli si.

Součástí programu během týdenního pobytu byl také kulturně- poznávací program. Navštívili jsme 1 pracoviště, kam chodí francouzští žáci na praxi – Pouvre rouge- známý francouzský řetězec restaurací, dále Pub Sherlock, kde byli seznámeni s celým podnikem, prohlédli si ho byli zde na večeři.

Velmi krásná byla návštěva zámku Monthairones, který majitelé přestavěli na hotel. Majitelka nás velmi ochotně provedla všemi prostory včetně kuchyně, restaurace, pokojů, koncertního sálu i kaple, kde pobýval Don Perignon, po kterém je nazváno jedno z nejlepších šampaňských vín na světě.

Dále jsme navštívili pralinkárnu, která byla založena v minulém století a je zde dodnes dodržována převážně ruční výroba bonbonů a přísný výběr surovin.

Součástí programu byla také návštěva centra města Verdun s impozantní katedrálou Notre Dam. Stále je zažitý výraz“střílelo se tam jak u Verdunu“. To je bohužel spojeno s krvavou bitvou u Verdunu v roce 1916, kde padly tisíce mladých vojáků. Navštívili jsme tedy Memorial Verdun, památník bitvy u Verdunu, vzpomínající na krvavou a bezvýslednou destiměsíční bitvu (700 000 mrtvých vojáků). Návštěva tohoto místa byla pro nás velmi smutným zážitkem.

Celou akci hodnotím velmi pozitivně, pro žáky byla obrovským zážitkem a motivací do další studia a práce.   

Jarmila Nagyová